Card making, paper flower making & letter writing

Activity done by class 6,7 & 8 to celebrate Mother's Day💐

Activities Middle School

Inter House Cross Country Race Jr. Boys and girls will be held on 28 th April 2023

Jr. Boys

 • Advait Rajput 8-B Sundram
 • Shaurya Pratap Singh 8-G Shivam
 • Hardik Singhal 8-B Satyam
 • Lakshya Pratap Singh 8-F Vishwa
 • Yuvraj Singh 8-B Satyam
 • Shabd Shrivastav 7-D Vishwa
 • Jigmet Dewa 8-G Vishwa
 • Aryan Sardana 8- E Shivam
 • Shreyansh 8-C Vishwa
 • Seyansh 7-H Satyam

Jr. Girls

 • Garvita Gupta 6-F Sundram
 • Akshada 6-C Satyam
 • Devyanshi 6-G Vishwa
 • Vibhuti Bhatt 6-A Sundram
 • Shamika Singh Chauhan 8- F Vishwa
 • Saanvi Kaushik 6-B Shivam
 • Vaibhavi Srivastava 6-E Vishwa
 • Sakshi Tawar 6-B Vishwa
 • Aarvi Yadav 6- F Sundram
 • Srishti Chaudhary 6- C Shivam

Over all Champions

Jr. Boys

 • 1st Position Sundram and Vishwa 56 Points
 • 2nd Position Shivam 84 Points
 • 3rd Position Satyam 131 Points

Jr. Girls

 • 1st Position Vishwa 68 Points
 • 2nd Position Satyam 69 Points
 • 3rd Position Shivam 81 Points
 • 4th Position Sundram 86 Points